Untitled Document Untitled Document
 
 
 
เมนู
หน้าหลัก
ข้อบังคับของสมาคมฯ
ทำเนียบนายกสมาคมฯ
ประวัติสมาคมฯ
อนุสรณ์บางพระ
รายชื่อศิษย์เก่า
ทำเนียบศิษย์เก่า
สาส์นจากนายกสมาคมฯ
รายชื่อคณะกรรมการและที่ปรึกษาสมาคมศิษย์เก่าบางพระ
ข่าวประกาศทั่วไป
ประชาสัมพันธ์
ภาพกิจกรรมการจัดงานกอล์ฟการกุศล
กิจกรรมและภาพกิจกรรม
ภาพกิจกรรมงานคืนสู่เหย้า 60 ปี บางพระคืนถิ่น
  Untitled Document
   กิจกรรมและภาพกิจกรรม
 

การประชุมคณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่าบางพระ

 

นายกสมาคมศิษย์เก่าบางพระ (คุณเรวัติ  หทัยสัตยพงศ์) เข้าพบคณบดีแต่ละคณะ เพื่อปรึกษาเกี่ยวกับการดำเนินงานของสมาคมศิษย์เก่าบางพระ ที่มีต่อมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตบางพระ

 

ภาพงานพิธีไหว้ครู สมาคมศิษย์เก่าบางพระ ส่งตัวแทนเพื่อมอบธงรุ่นให้กับนักศึกษาปี 1 ประจำปีการศึกษา 2559

 

ภาพพิธีซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร ผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2557 นายกสมาคมศิษย์เก่าบางพระ (คุณเรวัติ  หทัยสัตยพงศ์) กล่าวแนะนำแนวทางในการดำเนินชีวิตแก่บัณฑิต

 

ภาพตัวแทนคณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่าบางพระ ร่วมลงนามถวายพระพรในหลวง ณ ศาลาสหทัยสมาคม พระบรมมหาราชวัง

   
 
Copyright © 2013 Rajamangala University of Technology Tawan-Ok. All rights reserved.